ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ

ПАРКИНГ

РЕСТОРАНТ

СУВЕНИРЕН
МАГАЗИН

ДЕТСКИ КЪТ


ОБРАЗУВАНЕ

Чудните мостове, Скалните мостове са скален феномен, разположен е в карстовата долина на река Еркюприя в Западните Родопи на 1450 m надморска височина, в подножието на връх Голям Персенк.

Мостовете са се образували вследствие ерозионната дейност на пълноводна в миналото река, която е преобразувала пукнатините в мраморите в дълбока водна пещера, чийто таван с течение на времето изтънява на места и се срутва. Предполага се, че отломките от срутването са били отнесени впоследствие от водите на реката.

В резултат на това са останали двата известни мраморни моста. Големият е широк около 15 m в по-широките части, дълъг почти 100 m. Състои се от три арки, като най-голямата е с височина 45 m и широчина 40 m. Малкият мост е на 200 m от големия по течението на реката – непроходим, дълъг 60 m, с обща височина 50 m, а само на арката – 30 m. След него има и съвсем малък трети мост, който представлява понорна пещера, в която водите на Еркюприя изчезват, за да се появят пак на повърхността след 3 km.

Чудните мостове

МЕСТНОСТТА

Местността около двата моста е заета от вековни иглолистни гори, съставени предимно от смърчови дървета. И двата моста са обезопасени и пригодени за туристически цели. Преминаването е позволено и върху, и под тях.

В регистъра на защитените територии и защитените зони в България, ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ – ЕР КЮПРИЯ е защитена територия от категория: Природна забележителност.

В близост до скалния феномен се намират множество пещери, но повечето от тях не са годни за посещения от туристи, тъй като не са осветени и обезопасени. В близост са и хижите „Чудните мостове“ и „Скалните мостове“.

Чудните мостове

ЛЕГЕНДАТА

Легенда разказва за създаването на Чудните мостове. Преди много години в землището на село Забърдо имало много пастири.

Незнайно от къде се появил змей, който започнал да опустошава стадата им. Дълги години пастирите страдали от набезите на змея. Накрая те измислили как да го надхитрят. Натоварили едно магаре с прахан (сухо вещество от дървесна гъба, което служи за запалване на огън от огниво), запалили го и го изпратили срещу змея. Змеят глътнал магарето заедно с праханта, която бавно, но сигурно се разгаряла. Обезумелият змей отчаяно се опитвал да избяга, накрая намерил малка дупка в земята.

След години, когато костите на змея изгнили, останали огромните сводести мостове. Така според легендата се появили Чудните мостове.

Чудните мостове

КАК ДА СТИГНЕТЕ

На 70 км южно от Пловдив, по пътя за Смолян, табела указва отбивка вдясно. Следва 17 км асфалтов път, който води до Чудните мостове.


СТОТЕ НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА

Чудните мостове са сред Стоте национални туристически обекта, номер 85. Печат има в туристически информационен център с. Широка Лъка, в хижа "Перелик" и в хижа "Скални мостове".

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ЧЕПЕЛАРЕ

гр.Чепеларе, ул. “Дичо Петров“ № 1А
Тел: +359 3051 2110
Е-mail: tic@chepelare.bg
ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ
Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

Сайт Стоте национални туристически обекта www.btsbg.org
Сайт Община Чепеларе www.chepelare.org
 Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД

Designed with Mobirise ‌

Free Web Page Creator